Ydych chi’n gweld hi’n anodd i gael band eang cyflym? Os felly, mae’n bosib gallwch fi fod yn gymwys i uwchraddio eich band eang.

Mae’r Llywodraeth yn cynnig hyd at £1,500 i breswylwyr gwledig a hyd at £3,500 i fusnesau bach a chanolig i uwchraddio i fand eang gagbit, sy’n gallu lawrlwytho ar gyflymder o 1 gigabit (1000 megabit) yr eiliad.

Gan annog cymunedau i ddod ynghyd, gall trigolion a busnesau gyfuno eu diddordeb i gynyddu’r gronfa gyffredinol. Mae’r cofrestru ar agor tan 30 Medi 2020, ac mae trigolion cefn gwlad a pherchnogion busnesau yn Sir Gaerfyrddin yn cael eu hannog i wirio a ydynt yn gymwys – https://broadband-upgradefund. campaign.gov.uk/register.

Bydd rhai safleoedd a busnesau ledled Sir Gaerfyrddin hefyd yn gallu elwa ar gynllun talebau Llywodraeth Cymru, gan gymryd y cyllid posibl ar gyfer safleoedd unigol hyd at £3,000 a hyd at £7,000 ar gyfer busnesau. Yn y rhan fwyaf o achosion, bydd y cyllid a ddarperir yn talu am y gost o osod y band eang newydd os oes yna ddigon o ddiddordeb wedi cael ei gofrestru mewn prosiect grwp.

I gael rhagor o fanylion am hyn, cysylltwch â cejenkins@carmarthenshire.gov.uk. Os na allwch gofrestru ar-lein anfonwch ymateb ysgrifenedig gyda’ch enw llawn, llinell gyntaf eich cyfeiriad, eich côd post, a chyfeiriad e-bost (os yw ar gael) at:

Ceri Jenkins, County Hall, Carmarthen, Carmarthenshire, SA31 1JP