Wel roedd hi’n ddiwedd tymor gwahanol unwaith eto a mis Rhagfyr yn llawer tawelach na’r arfer.

Mae hwn yn dymor o ddechrau pontio gyda’r Uwchradd a doedd hyn ddim yn wahanol i’r arfer gyda Blwyddyn 6 yn derbyn bore o bontio byw gyda Bro Teifi trwy Teams ac yn cwblhau gweithgareddau amrywiol.

Buon yn ffodus unwaith eto o haelioni Cwmni Tyrbinau Gwynt Statkraft. Trwy law y grant llwyddwyd i leihau y baich o symud byrddau o ddosbarth i ddosbarth trwy gael rhai ychwanegol yn ogystal a rhwystrau llachar gwyrdd i greu ardal bêl droed diogel ar yr iard. Roedd y cyngor ysgol wedi cychwyn casglu arian ar gyfer hwn felly diolch yn fawr am gyfrannu gweddill yr arian er mwyn gwireddu dymuniad y disgyblion.

Fel ysgol rydym wedi ennill 4 deilen werdd Ysgol Iach. Yn addas iawn y tymor yma rydym yn gweithio tuag at y ddeilen nesaf – Hylendid. Diolch i Covid rydyn yn barod wedi atebio nifer o’r gofynion yn llawn.

Er mwyn parhau a troddodiadau y Nadolig fe grewyd ein cardiau a’n calendrs, fe gyrhaeddodd sach wrth Sion Corn a fe wnaeth pob dosbarth recordio eitem Nadoligaidd a lwythwyd ar gyfrifon y plant i’r rhieni allu gweld a hyn y gyd cyn i ni gau wythnos ynghynt na’r disgwyl!

Braf byddai ysgrifennu heddiw ein bod wedi croesawu ein disgyblion yn ol i’r ysgol ond nid dyma’r achos. Er hyn mae’r athrawon a’r disgyblion yn brysur yn paratoi a chwblhau gwersi dyddiol. Hoffwn hefyd groesawu 6 plentyn rhan amser nol yn llawn amser, 6 plentyn Newydd i ni a symudodd o ysgolion eraill a 6 plentyn rhan maser Newydd i’r ysgol. Fel staff rydyn methu aros i gael y disgyblion nol a’r bwrlwm nol o fewn yr ysgol.