Gan fod nosweithiau y gaeaf yma mae yn amser bwrw ati yn ei stiwdios, gweithdaia a.y.b i gynyrchu eitmau i’w harddangos yn y SIOE ARDD A CHREFT mis Medi nesaf ym Mhencader.

Eto fydd “Gwobr Jane Billington”, yn y dosbarth item mwyaf gwreiddiol mewn unrhyw gyfrwng, felly pam na geisiwch un neu fwy o itemau chi wedi ei gwneud.

Rhoddodd y dosbarth hwn yn sioe 2019 gwledd wych o itemau gan llawer o fobl lleol talentog. Byddwn yn darparu lle mwy o faint i arddangos y dosbarth poblogaidd hwn yn y sioe y flwyddyn nesaf, felly fydd lle i un chi!!

Beth hoffech weld yn y dosbarth crefftau? Dwedwch wrthom am eich cynnigiadau i’r dosbarthau arferol. Bydd y rhain yn cael eu cyhoeddi yn rhifyn Clecs Bro Cader mis Chwefror.

Awgrymiadau os gwelwch yn dda i Chris Fuller 01559 384499 neu ebost chrisfuller@btinternet.com.