Categori: Newyddion

Crowd mawr ym Mhencader - Newyddion Lleol 1956

Mae’r eitem / dudalen hon yn cael ei chyfieithu a dylai fod ar gael yn Gymraeg cyn bo hir.

Olew-Clwb

Olew Clwb

Feddau Hen Gapel

Mae yn fwriad i symud cerrig beddau sydd ym mynwent yr Hen Gapel, Pencader a’u gosod o amgylch y wal.
Mae rhai o’r gerrig yn ansefydlog, ac mae yn rhaid eu gwneud yn saff o ran diogelwch.

Page 3 of 3

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén