Wythnosol Dydd Sul Oedfaon
Eglwys Santes Fair, Pencader
1af Sul 9:30yb Cymun Saesneg
2ail Sul 2:00yp Oedfa Dwyieithog Anffurfol
3ydd Sul 9:30yb Cymun Cymraeg
4ydd Sul 9:30yb Boreol Weddi Dwyieithog
5ed Sul Cysylltwch â’r Ficer: 01559 384858

Eglwys Sant Mihangel, Llanfihangel-ar-Arth
1af Sul 11:00yb Cymun Dwyieithog
2ail Sul 11:00yb Oedfa Dwyieithog Anffurfol
3ydd Sul 11:00yb Boreol Weddi Dwyieithog
4ydd Sul 2:00yp Cymun Dwyieithog
5ed Sul Cysylltwch â’r Ficer: 01559 384858

Eglwys Sant Luc, Llanllwni
1af Sul 2:00yp Cymun Teuluol
2il Sul 11:00yb Cymun Cymraeg
3ydd Sul 9:30yb Cymun Saesneg
4ydd Sul 2:00yp Hwyrol, Weddi
5ed Sul Cysylltwcr: 01559 384266

Ysgol Sul Eglwys Llanllwni
Cysylltwch â Meinir Evans: 01559 395699

Capel Annibynnol – Suliau
Chwefror 2020
2il 10:30yb Tabernacl
9fed 2:00yp Gwyddgrug
                       Rihyrsal i’r Gymanfa Ganu
16eg 10.30yb Tabernacl – Dylan Lewis
23ain 10:30yb Gwyddgrug – Rihyrsal Plant

Mawrth 2020
1af 2:00yp Tabernacl
8fed 10:30yb Gwyddgrug
          2:00yp Capel Nonni
15fed 10:30yb Tabernacl – Rihyrsal Plant
            2:00yp Tabernacl – Oedfa
22ain 10:30yb Gwyddgrug
              2:00yp Capel Nonni
29ain 10.30yb Tabernacl
             2.00 Tabernacl – Rihyrsal Plant

Ysgol Sul Tabernacl
Cysylltwch â Haulwen Lewis: 01559 384279

Ysgol Sul Gwyddgrug
Cysylltwch â Yvonne Griffiths: 01559 384468

Capel Salem, New Inn
1st Sul 2:00yp Pob mis

Dyddiol
Cylch Meithrin, Ysgol Cae’r Felin 8:45-11:45

Wythnosol
Neuadd yr Ysgol, Llanfihangel-ar-Arth
Llun Dosbarthiadau Cymraeg 6:00-7:30
Mercher Cadw’n Heini 7:00-8:00
Iau JS Workout 1:00-2:00

Hen Gapel, Pencader
Mawrth Canolfan Deuluol 9:00-3:00
                                 Ti a Fi 9:30-11:00
                    Undeb Credyd 2:00-3:30
Mercher Canolfan Deuluol 9:00-12:00
Iau Canolfan Deuluol 9:00-3:00

Bob Pythefnos
Neuadd yr Ysgol, Llanfihangel-ar-Arth
Iau Clwb Hanes Lleol 7:30-9:00
Siaradwr gwadd unwaith y mis

Misol
Y Dydd Mawrth Cyntaf
Sefydliad y Merched, Pafiliwn, Pencader 2:00

Yr Ail Nos Fercher
Cymdeithas Gwelliant a Datblygu Pencader,
Pafiliwn, Pencader 7:30

Ail Sadwrn bob mis
Neuadd Llanllawddog – Marchnad Fisol 10:00-12:00
fran.j.dixon@btinternet.com tel: 07815 147239

Y Drydedd Nos Lun
Grŵp Adfywiad Pencader a’r Cylch
Pafiliwn, Pencader 7:30
Cyngor Cymuned Llanfihangel-ar-Arth
Hen Gapel, Pencader Tach i Maw: 7:30
                                     Ebr i Hyd: 8:00

Y Trydydd Gwener
Bingo yn y Pafiliwn 7:30

Y Nos Llun Olaf
Merched y Wawr Pencader a’r Cylch 7:00
           Cysylltwch â Fioled Jones: 01559 384617

Ionawr 27ain: Cymeithasu gyda’r dysgwyr yn Neuadd
                  Llanfihangel-ar-Arth
Chwefror 24ain: Cinio Blynyddol yn y Cliff,
                Aberteifi
Mawrth 30ain: Non Elias “Iaith Arwyddion Llaw”, Festri
                Capel Nonni, Llanllwni