Dolgran 2003

Pentref bach yw Dolgran a leolir mewn cwm cul ag ochrau serth, tua milltir a hanner i’r de-orllewin o Bencader. Mae Nant Gran yn llifo drwyddo. Mae nifer o dai ar hyd y ffordd annosbarthedig sy’n rhannu’r pentref.

Yn y gorffennol roedd efail, melin lifio a yrrwyd gan ddŵr, ac un siop bob peth yn y pentref ond nawr ardal preswyl ar y mwyaf yw hi â chymysgedd o hen annedd a newydd.