Adrodd Problemau Llwybrau Troed

Os ydych yn cael unrhyw fath o broblem wrth ddefnyddio llwybr troed yn ardal Llanfihangel-ar-arth, hysbyswch y Cyngor Sir os gwelwch yn dda.

CYSYLLTU Â’R CYNGOR SIR

Dylai pob cwyn neu gais am wybodaeth yn ymwneud â gwaith Cynnal a Chadw

ar Lwybrau Troed a Llwybrau Ceffyl yn Sir Gaerfyrddin gael ei anfon nawr at

prowmaintenance@carmarthenshire.gov.uk

Dylai unrhyw gwestiynau o gyfraith gael eu hanfon at prow@carmarthenshire.gov.uk

A dylai unrhyw gwestiynau yn ymwneud â Phafinau, Culffyrdd Agored i Bob Traffig, Ffyrdd Mawr neu Heolydd Annosbarthedig gael eu hanfon at yr Adran Amgylchedd:

TSHighwaysCarmarthen@carmarthenshire.gov.uk

TSHighwaysGlanaman@carmarthenshire.gov.uk

TSHighwaysLlanelli@carmarthenshire.gov.uk

I ddarganfod nifer yr Hawliau Tramwy dan sylw, gallwch eu edrych ar wefan y Cyngor

Fy un agosaf – Hawliau Tramwy Cyhoeddus

Yna dewch o hyd i’r hawliau tramwy â phroblem ar y map – cliciwch arnynt a byddant yn rhoi’r rhif i chi.

MWY O WYBODAETH AM LWYBRAU TROED

Ramblers Association – Rights of Way Knowledge Portal

Protecting our pathways

Mwy o wybodaeth am ‘Cyfraith Llwybrau Troed’

Adrodd problem llwybr troed neu fynediad tir – Pathwatch-nodweddion llwybr adroddiad a phroblemau

Cyfoeth Naturiol Cymru

Tŷ Cambria 29 Heol Casnewydd Caerdydd CF24 0TP

Ymholiadau cyffredinol: 0300 065 3000 (Llun – Gwen, 8am – 6pm)

E-bost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Fforwm Mynediad Sir Gaerfyrddin

2 Comments

 1. John Hubert

  Phil Emmett

  Hi, I was walking with a group of ramblers in the Pencader area and we found that our OS footpath had been blocked off. The path is a lane a few hundred yards west of Pencader once you go over the road bridge across the river and you bear right down a track just before the church. The track takes you down to a water treatment area and the OS marked footpath should have been just off to the left taking you up the hill overlooking the path of the river and heading towards the disused railway. It took my party about 2 hours to cross many obstacles trying to find the path. We found it where it joins the further western public footpath (no doubt croosing across fields we were not meant to. Then further towards the old railway line we had to navigate the path which had no yellow footpath signs so we were not sure whether we were on private land.
  Is there an explanation or could you please tell me how i can take this matter further thereby saving other ramblers from having to circumvent a frustratingly blocked off public footpath.
  Regards
  Phil Emmett

  • John Hubert

   John Hubert

   In reply to Phil Emmett.
   Dear Phil,
   Thank you for your message on our Pencader web site about the problems of trying to walk our Rights of Way. I am ‘approving’ your message so that it appears on the web site. The situation regarding access to the countryside in this parish is dire, mainly due to the County Council failing to carry out any footpath maintenance or enforcement of the opening of lost routes, such as the one you tried to follow.
   I will draw this to the attention of County Ranger, Jason Lawday JLawday@carmarthenshire.gov.uk to whom you could also make a request for the latest information.
   Warm regards
   John Hubert

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén