Ar hyn o bryd rwy’n gwneud ymchwil gradd am fudo ac addysg yng Nghaerfyrddin a Morgannwg ac wedi dod ar draws cyfeiriad yn Archifau Caerfyrddin am grŵp o blant a gafodd eu mudo i Bencader rhwng 1940-44. Bu llawer ohonynt yn byw mewn hostel o’r enw The Beeches ac aeth i ysgol yn festri Tabernacl. Bu eraill yn byw mewn tafarn lleol. Tybed a oes unrhyw gofion gan unrhyw un am hyn. Mae diddordeb gen i’n arbennig yn the Beeches achos roedd hi’n anarferol i gymaint o faciwis fyw mewn un lle am y fath adeg hir.
Diolch yn fawr
Mary-Lyn Jones