Os oes unrhyw gwestiynau ynglyn â hanes teuluol yn unrhyw un o’r pentrefi ym mhlwyf Llanfihangel-ar-arth neu mae gwybodaeth gennych chi i’w rhannu, cliciwch ar y ddolen isod a gadael ateb ar waelod y dudalen, neu os gallwch chi helpu, atebwch un o’r sylwadau yn union os gwelwch yn dda.

Cofnodion y Plwyf

Cedwir Cofnodion y Plwyf yn y Ficerdy, Llanfihangel-ar-arth. Gallant gael eu hastudio gan drefnu o flaen llaw gyda’r Ficer, 01559 384858, am dâl o £22 yr awr neu fwy sy’n daladwy i’r Eglwys.

Cliciwch yma am drafodaethau ynglyn ag ymchwil achau teuluol yn yr ardal