Ehangu’r system rheilffordd yn y 19eg ganrif ddaeth newidiadau mawr i’r ardaloedd lle cafodd gorsafoedd eu hadeiladu. Roedd gorsaf fawr ac iard ym Mhencader am ei fod i’r de o’r gyffordd lle fforchiodd y trac ag un yn atwain i’r gorllewin i Gastell Newydd Emlyn a’r llall i’r gogledd tuag at Lanbedr Pont Steffan ac ymlaen i Aberystwyth. Mwy o wybodaeth am y rheilffordd hon ar gael YMA (safle allanol yn agor mewn tab newydd) Yn Llanfihangel-ar-Arth y llinell pasio drwy’r twnnel o dan y ffordd, i’r de o’r twnnel gorsaf a adeiladwyd yn 1869. Fe’i gelwir origionally ‘Cross Inn, Llanfihangel’, yr oedd bryd hynny ailenwyd ‘Cei Newydd Ffordd’ yn 1874 ac yn 1916 enw newydd ‘Bryn Teifi’. Mae olion yr orsaf yn ddiweddar clirio a rhan o wely llwyfan a trac yn agored ac yn agor i’r cyhoedd; mae cynlluniau i glirio’r gwely trac drwy’r twnnel i iaw llwybr troed. Model o’r  Mencader orsaf ac iard  wedi cael ei roi i’r pentref, isod rai lluniau o’r model.