Yn dilyn ymlaen o’r erthygl yn Clecs Bro Cader  yn Awst, rydym wrth ein bodd gyda’r galw am ein cynllun trydan lleol rhatach, cynaliadwy, ac mae  Cyd-Ynni Capel Dewi  bellach yn fyw!

Mae lle ar y cynllun o hyd, ac os oes gennych ddiddordeb mewn manteisio ar y cynnig hwn, cofrestrwch eich diddordeb yn www.energylocal.org.uk/capeldewi neu e-bostiwch jane.nobrien@gmail.com os hoffwch ddod o hyd  am fwy o gwybodaeth.

Mae’r fenter yn cynnwys yr ardal ardal sy’n cynnwys Capel Dewi, Rhydowen, Pont-siân, Cwrtnewydd, rhannau o Llanybydder, Llanllwni, rhannau o Wyddgrug a Llanfihangel-ar-arth.

Sylwch nad oes angen talu i gofrestru eich diddordeb 
nid oes ymrwymiad i fynd ymlaen. Ni fyddwch yn symud i Ynni Lleol yn syth.  felly bydd gennych chi sawl mis i ddysgu mwy.

 

Peidiwch â methu’r cyfle hwn i leihau eich biliau trydan a defnyddio trydan adnewyddadwy a gynhyrchir yn lleol