Daeth y cyfraniad yma o Mr John Evans, Mehefin 20fed 2013

Wedi byw ym Mhencader am fwy na 10 mlynedd, rwy’n ystyried fy hun fel ‘Pencaderite’, mewn gwirionedd rwy’n ei fynnu. Mae e wedi gadael hoffter tragwyddol o’m ‘Cartref’ o Bencader, er ces i fy ngeni yn Llanelli.

Rwy’n credu y symudodd fy nheulu yno yn 1929/1930 a gadael yn 1939/1940 gan symud i Bwll, Llanelli. Fy nhad oedd heddwas y pentref a’r ardal, ac o beth ydw i wedi dysgu yn fwy diweddar, cafodd ei hoffi’n dda, disgyblwr oedd ef ond roedd e’n ddeg iawn. Allaf i ddim cofio problemau o unrhyw fath, arhosodd y drysau heb eu cloi bob amser, helpodd pawb ei gilydd a phentref hapus iawn oedd ef. Rwy wedi ymweld â Phencader tua tairgwaith ers hynny dros 73 blynedd yn ôl, ac rwy’n 86 oed nawr. Gwelais i lawer o newidiadau ac roeddwn i’n drist i weld diwedd yr orsaf a gweddillion fy ysgol, ond dyna symud ymlaen. Roedd Gorsaf yr Heddlu ar Heol Gwyddgrug, y cyntaf ar y dde, nawr salon trin gwallt.

Un o 5 plentyn oeddwn i, Gerald, Mary, Daphne a Keri. Yn ystod yr ail ryfel byd cafodd fy mam grŵp cyngerdd, merched gan fywaf, a berfformiodd actau canu a dawnsio rhyfeddol i’r pentref a’r cylch, a rhoddodd gyngherddau ac ychydig o sylltau i unrhyw un o’n milwyr ni a oedd gartref ar wyliau, a gafodd ei gwerthfawrogi’n wastad ganddyn nhw a gennym ni. Dyna chi, dim ond trwy lwc ydw i’n gwneud hyn ond rwy wedi’i mwynhau’n fawr. Teulu canu oeddem ni ac achosom ni lanastr yn yr eisteddfodau i gyd.

Diolch

John Evans