Mae Cynllun Gwarchod y Gymdogaeth yn un o’r mentrau atal troseddau mwyaf a’r mwyaf llwyddiannus erioed. Mae’n syniad syml, a rhennir y gwerthoedd canolog gan filiynau o bobl ledled y wlad: gall cael eich cymdogion i weithredu leihau troseddau lleol.
Mae pawb yn gwybod bod yr heddlu yno i ymladd trosedd, ond mae angen eich help i wneud y gwaith yn fwy effeithiol. Mae Gwarchod y Gymdogaeth yn creu partneriaeth weithredol gyda’r heddlu. Gall Cynllun Gwarchod y Gymdogaeth:
• Dorri troseddau a’r cyfleoedd i droseddu;
• Helpu a thawelu meddwl y rhai sy’n ofni troseddau;
• Annog cymdogrwydd a chymunedau agosach.
Os oes gennych ddiddordeb yng nghynllun Gwarchod Cymdogaeth Pencader, cysylltwch â mi naill ai drwy ffonio 101 a gofyn am gael siarad â SCCH 8163 JAMES neu anfonwch e-bost ataf ar alice.james@dyfedpowys. pnn.police.uk.

SCCH 8163 Alice JAMES