Hen ŵr o Bencader

Mae plac ar y wal, ochr arall y prif stryd i’r Pafiliwn, ym Mhencader. Dyma’r geiriau sy arno.

Geiriau hen Gymro wrth Harri II frenin Lloegr ym Mhencader yn 1163. Gellir gorthrymu’r genedl hon yn wir, ac i raddau helaeth iawn ei dinistrywio a’i llesgau trwy dy nerthoedd di O frenin, ac eiddo eraill, yn awr megis cynt a llawer gwaith eto pan haedda hynny. Ei dileu’n llwyr, fodd bynnag, trwy ddigofaint dyn, ni ellir, oni bydd hefyd ddigofaint Duw yn cydredeg ag ef. Ac nid unrhyw genedl arall, fel y barnaf i, amgen na hon o’r Cymry, nac unrhyw iaith arall, ar Ddydd y Farn dostlem gerbron y Barnwr Goruchaf pa beth bynnag a ddigwydd i’r gweddill mwyaf ohoni a fydd yn ateb dros y gongl fach hon o’r ddaear.

Old man plaque

The Old Man of Pencader Plaque

Mae’r stori hon yn dod o’r llyfr ‘Y Daith Drwy Gymru’ a ysgrifennwyd gan Gerallt Cymro yn y ddeudegfed ganrif. Am fwy o fanylion ynglyn â’r plac a chyflwyniad da i hanes ein hardal, gawn ni awgrymu ‘This Small Corner, A history of Pencader and District’ gan Steve Dubé, gynt o Abernawmor. Copïau ar gael gan Stuart Wilson Tel.01559 384709 neu e-bostiwch janegriffithsuk@btinternet.com.