NEWYDDION DIWEDDARAF

Mae nifer o eglwysi a chapeli ym mhlwyf Llanfihangel-ar-arth:

 • Eglwys yng Nghymru
  • Eglwys y Santes Fair Pencader
   • Ficer: Parch Bronwen Timothy
   • Y Ficerdy, Llanfihangel-ar-Arth, SA39 9HU
   • 01559 384858
   • bronwentimothy@yahoo.com
  • Eglwys Sant Mihangel Llanfihangel
   • Ficer: Parch Bronwen Timothy
   • Y Ficerdy, Llanfihangel-ar-Arth, SA39 9HU
   • 01559 384858
   • bronwentimothy@yahoo.com
 • Annibynwyr Cymraeg
  • Capel Tabernacl Pencader
   • Cysylltwch â Haulwen Lewis i gael mwy o wybodaeth
   • 01559 384279
  • Gwyddgrug Capel, Gwyddgrug
   • Cysylltwch â Haulwen Lewis i gael mwy o wybodaeth
   • 01559 384279
 • Cymraeg Methodistaidd
  • Capel Salem, New Inn
   • Trysorydd: Mary Rowlands 01559 384530