St Mary

Hanes

Adeiladwyd yr eglwys bresennol ym 1881 ar safle capel, Capel Mair, a oedd yn dyddio o gyfnodau Normanaidd. Gosodwyd y garreg sylfaen ar 2 Ebrill 1880, wedi’i drwyddedu i’w ddefnyddio yn 1882 a symudwyd hen ffont y capel gwreiddiol yn ôl o fynwent Llanfihangel lle bu ers 1690.

Information.

 
Vicar: Rev Bronwen Timothy
Y Ficerdy,
Llanfihangel-ar-Arth,
SA39 9HU