St Michaels’ Church, Llanfihangel-ar-Arth

Rhoddwyd yr enw i’r plwyf oherwydd egwlys Sant Mihangel – Eglwys Sant Mihangel ar y bryn. Mae’n debyg mai sail celtaidd ydyw, a gafodd ei ail-adeiladu yn y flwyddyn 717AC. Roedd y Sant Celtaidd Llawddog yn weithgar yn yr ardal yma yn y 6ed ganrif ac mae’n bosib mae ef oedd yn gyfrifol am sefydlu llan ar ddarn o dir yn goruwchwylio’r afon Teifi. Mae’r ymrwymiad i Sant Mihangel yn dynodi safle o ddefnydd crefyddol cyn-Cristnogaeth, felly cafodd yr egwlys ei adeiladu mewn safle a oedd eisioes yn arbennig.