Ysgol Cae’r Felin  

Tel: 01559 389151

Oriau Agor

 • Sesiwn bore i blant 3 oed+ sydd yn cael eu arianu ac i blant 2½ – 3 oed
 • Fydd y cylch ar agor 5 bore yr wythnos

Dydd Llun – Ddydd Gwener:   Amser 8.45y.b – 11.45y.b

 • Fydd y plant yn derbyn diod o lefrith/dwr yn ystod y bore.
 • Tâl bob sesiwn yw £6.00.  Fe fydd angen talu y swm ar ddechrau bob wythnos am eich diwrnodau.  Fe fydd rhaid talu am eich plentyn os yw yn absennol e.e. salwch neu wyliau. £1.00 am snac bob wythnos.

Fe fydd eich plentyn yn cael ei ariannu gan ESTYN am 2 dymor, yn dechrau y tymor ar ôl ei 3ydd penblwydd. Arweinyddes y cylch:                                Vanessa Jones Cynorthwydd:                                               Leanne Orr/Joanne Morris Cynllun helpu dwylo:             Caryl Bowen Davies Myfyrwraig Cam wrth Gam:  Rhian Evans Y Gofal

 • Naws gartrefol Gymreig
 • Awyrgylch hapus a diogel
 • Adeilad newydd deiniadol
 • Mabwysiadu canllawiau polisiau MYM

Yr Iaith

 • Holl weithgarwch trwy gyfrwng y Gymraeg
 • Staff ddwy ieithog
 • Croeso cynnes i blant o gefndiroedd Cymraeg a di-Gymraeg

Yr Addysg

 • Dysgu trwy chwarae
 • Dilyn amcanion y Cam Sylfaen a’r Canlyniadau Dymunol
 • Cyfle i’r plant i gymysgu gyda’r dosbarth derbyn
 • Llawer o brofiadau newydd a gwahanol
 • Defnydd eang o’r awyr agored a byd naturiol i addysgu