Mae Sefidliad y Merched yn cwrdd ar ddydd Mawrth cyntaf y mis yn y Pafiliwn, Pencader am 2pm.  Ar hyn o bryd mae’r cyfarfodydd yn y prynhawn ond mae cyfarfod hwyr o dan ystyrieth. Rydym bob blwyddyn â rhaglen ddiddorol ac amrywiol o ddigwyddiadau, gan gynnwys sgyrsiau ar amrywiol bynciau, arddangosfeydd crefft ac ymweliadau â mannau diddorol.  Does dim angen dweud bod ein teithiau gan amla’n cynnwys cinio neu swper! Yn ogystal â’n cyfarfodydd a’n teithiau, rydym hefyd yn cael cymryd rhan mewn nifer o weithgareddau eraill a drefnir gan Ffederasiwn Sir Gaerfyrddin.  Mae’r rhain yn cynnwys gweithgareddau corfforol megis cerdded, erobeg-dŵr, dartiau a bowlio awyr-agored, nosweithiau cwis, scrabble, diwrnodau crefft creadigol ac ymweliadau â theatrau Caerdydd a Llundain.  Ceir nifer o gyfleoedd i ddysgu sgiliau newydd a chystadlu mewn cystadlaethau crefft, coginio, trefnu blodau ayb. Os hoffech am uno â ni neu eisiau gwybod mwy am y Sefydliad, dewch i gyfarfod neu cysylltwch â Mary. Mae croeso cynnes yn eich disgwyl yn y W.I.

darllenwch fwy yma