Ebrill 2020

Hwn yw y 100ed rhifyn o Clecs Bro Cader. Hoffe y Pwyllgor ddiolch yn ddifuant i bawb sydd wedi cyfrannu mewn unrhyw ffordd i’n cynothwyo ni y gyrraedd y garreg filltir yn ein hanes – y pwyllgorau niferus gyfrannodd adroddiadau ynglyn a’i gweithgareddau, y cyfieithwyr, yr hysbysebwyr, y detholwyr, yr argraffwyr ac yn olaf y dosbarthwyr dewr a fyddai yn mynd allan ym mhob tywydd. Fel mae perthnasedd Clecs yn dod yn amlwg, mae y rhifau ac amrywiaeth yr hysbysebwyr wedi dod yn fwy amryfal – llywodraeth leol, cwmniai teithio a gwahanol fusnesau. Heb gefnogaeth a chyllid oddiwrth Bwyllgor Cymunedol Statkraft byddai yn anodd dychmygu sut fyddai cyflawni 100 o rifau. Unwaith yn rhagor diolch i chwi am ymddiried eich fydd ynom i allu cyflwyno y 100 rhifyn nesaf ar eich rhan.

Sylwadau i’r Stuart Wilson Ffon 384709

Chwefror 2020

Ac felly dechreuad blwyddyn arall ac ar ol yr holl gynherddau a digwyddiadau eraill cychwynwn ar gyfnod o wrthesgyn. Diolch i’r holl drefnywyr ar cyfranwyr a roddodd gymaint o ddiddanwch a phleser i’r rhai a’u mynychodd. Yr arfer ymysg rhai o’r ffoaduriaid dros rhyw dair blynnedd ddiwethaf i’w ail-enwi eu tai i rhywbeth hollol amrhiodol a chyda dim ystyriaeth i’w darddiad Cymreig, swyngyfaredd na hanes. Mae hyn yn arwydd cyntaf o waeth i ddod mewn dulliau eraill, o newid y tirluniad, diwreiddio coed ac hyd yn oed cynhyrfu am grymachau ar yr heol neu rwystrau eraill er mwyn llesteirio y teithiwr. Mae na groeso i ffoaduriaid and rhowch gymorth i’r gymuned chi wedi dewis symud iddo i’w gwneud yn gymuned gryfach. Nid yw gwneud dim yn opsiwn anwesol. Sylwebodd neb ar absennoldeb Slot Duw yn y rhifyn olaf; cymeraf drwy hyn yr ensyniad fod na bechaduriaid yn ein mysg.

Sylwadau i’r Stuart Wilson Ffon 384709

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

This Small Corner Os hoffech brynu copi o lyfr Steve Dubé ar hanes Pencader, mae rhai copïau ar gael yn Llwyngwen. Y pris gwreiddiol oedd £9.99, ond gellwch ei prynu am £7.50. Ffoniwch Stuart os hoffech brynu copi. Sylwadau os gwelwch yn dda i Golygydd – ebost: editor@ffermffynnonwen.plus.com neu Stuart Wilson – ffôn: 01559 384709