Dros y penwythnos rhoddodd y swyddogion a gyflogir gan Gyngor Sir Caerfyrddin dri hysbysiad cosb benodedig am faw cŵn.

Rhoddwyd dau ym Mhentywyn, un i fenyw leol ac un i fenyw ar ei gwyliau, ar ôl i’r ddwy fethu â chodi baw eu cŵn oddi ar y traeth. Hefyd rhoddwyd hysbysiad cosb benodedig i fenyw oedd yn ymweld â Llansteffan ar ôl iddi fethu â chodi’r baw oddi ar y llwybr troed sy’n arwain at y castell.

Mewn digwyddiad diweddar rhoddodd aelod o’r cyhoedd wybod bod cardbord wedi cael ei waredu ger Pwll Trebeddrod, Llanelli. Mae dyn lleol wedi cyfaddef ei fod wedi gadael y cardbord yno ac mae hysbysiad cosb benodedig o £75 wedi’i roi iddo.

Byddai aelodau cyngor cymuned Llanfihangel ar arth yn falch dros ben os wnaiff trigolion yr ardal beidio gadael baw cŵn ar hyd yr heolydd, y palmant a’r llwybrau pan fyddant yn mynd a’u cŵn am dro.

Hefyd rhaid tynnu eich sylw fod cŵn wedi eu gwahardd o’r fynwent.

Gweler yr arwydd.