Clerc y Cyngor Cymuned

Clerc: Anita Evans – Frongelli, New Inn, SA39 9AZ 01559 384266

Email: anitaevans9@hotmail.co.uk

 

Enw Cyfeiriad Ffon Cynrychioli Ardal
Mr Eirian Jones  Glandŵr,

Pencader.

SA39 9AR

07403 449135 Pencader
Mrs Annette Davies(Chairman) Glanawmor Uchaf,

Pencader,

SA39 9ET

01559 384253 Pencader
Mrs Val Davies Caeralaw,

Pontweli,

Llandysul.

SA44 4AE

07855 633448 Pontweli
Mr Melfyn Evans Glasydorlan,

New Inn.

SA39 9AY

01559 384071 New Inn
Mrs Yvonne Griffiths Y Felin,

Gwyddgrug.

SA39 9AX

01559 384468 Gwyddgrug
Mr Glyn Jones Glantwelly Fach,

Pencader.

SA39 9AG

01559 384257 Llanfihangel ar arth
Mrs Haulwen Lewis Aneddle,

Dolgran,

Pencader

SA39 9BX

01559 384279 Dolgran
Mrs Barbara Cobain Bryntweli,

Pencader

   
Mr Dylan Davies 14 Bro’r Hen Wr,

Pencader

   
Mr Martin Griffiths Caeglas,

Llandysul.

SA44 4RJ

   
Shirley Mason Gelli Aur,

Glanawmor,

Pencader

SA39 9EX

01559 384552