Sefylliad y Merched Pencader

Yn ein cyfarfod ym mis Chwefror dangosodd Mr Ivor Thomas ffilm hyfryd i ni, a wnaed yn wreiddiol gan S4C, i ddathlu agoriad Llwybr Arfordir Cymru ym mis Mai 2012.  Roedd yn ffilm i godi’r galon ac mi wnaeth pawb fwynhau’r prynhawn.

Cinio i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi yn Nhafarn Tanerdy, Caerfyrddin oedd ein cyfarfod mis Mawrth.  Roeddem i gyd wrth ein bodd bod Julia yn ddigon iach i ymuno â ni.  Roedd hefyd yn braf gweld Barbara, a ddaeth yr holl ffordd o’i chartref newydd yn Llandrindod.  Rhwng popeth roedd yn ddigwyddiad hyfryd.

Bydd Davina Watson yn dychwelyd i’r Pafiliwn ym mis Ebrill.  Teitl ei sgwrs bydd “Lights, Camera, Action!” Byddwn hefyd yn cynnal arwerthiant Dewch a Phrynwch ar ôl sgwrs Davina.

Bydd aelodau SyM yn mynd ar daith fws i Farchnad y Fenni ar 10 Mai yn lle cynnal cyfarfod ar 3 Mai.  Diolch i Avis am drefnu’r daith.

Byddwn yn cael taith arall ym mis Mehefin, y tro yma I Felin Wlân Drefach Felindre.  Mae digon i edrych ymlaen ato.

Cynhelir cyfarfodydd Sefydliad y Merched Pencader yn y Pafiliwn am 2pm ar ddydd Mawrth cyntaf y mis.

Os hoffech wybod mwy amdanom, ffoniwch Linda ar 01559 389882 neu e-bostiwch pencaderwi@gmail.com.