Sefydliad y Merched

Cynhaliwyd ein cyfarfod Mis Mehefin yng ngardd Linda. ‘Roedd yn brynhawn hyfryd heulog a bwytasom ein te mewn amgylchyniad delfrydol. Darllennodd Rosemary llythyr misol y Federasiwn a trafodwyd y digwyddiadau sydd i ddod fel clwb llyfrau, cwis ac yn y blaen. Awgrymodd Avis ymweliad a Gerddi Norwood (gyda The Prynhawn wrth gwrs) ar gyfer cyfarfod mis Goeffennaf. Llawer o ddiolch i Linda am weini ein cyfarfod a gadael i ni weld y crwbanod bach.

Cawsom brynhawn hwylus arall ym mis Gorffennaf pan ymwelsom a Gerddi Norwood. Er nad oeddwn mor ffodus gyda’r tywydd y tro yma cawsom gyfle rhwng cawodydd i gerdded o amgylch y gerddi prydferth. Dilynwyd gyda the yn y caffi a cyfarfod wedyn.

Mae Avis wedi trefnu y siaradwyr canlynol i ni yn y Pafiliwn:

Medi 7ed: Davina Watson yn siarad am y wisg Fictoriannaidd

Hydref 6ed: Molly (ein aelod mwyaf newydd) yn siarad am Ogledd Dwyrain Ffrainc Fydd na ddim cyfarfod ym mis Awst, ond mwy na thebyg down at ein gilydd am De Prynhawn arall, y tro yma yng Ngwesty Porth. Os hoffech wybod mwy am SyM ffoniwch Linda 01559 389882 neu chwiliwch amdanom ar y Gweplyfr.