Neges oddiwrth y Golygydd

Mae’r heulwen a’r tywydd cynhesach ynghyd a’r clociau yn mynd ymlaen yn osgogi ni i fynd allan o amgylch yn fwy, er rhaid dal fod yn ofalus.

Mae yn wir ddiymwad i weld sawl achlysur newydd yn cael eu hysbysebu yn y rhifyn yma.  Mae’r gwahanol trefnyddion yn gwario llawer o amser,arian ac ymdrech i baratoi y gweithgareddau felly mae fyny i’r gymuned i’w cefnogi.

Yn dioddef yn bennodol mae grwpiau cymunedol fel y Grwp Adfywio, a Cymdeithas Gwelliant a Datblygu Pencader(CGDP) sydd yn cyfarfod yn rheolaidd a chael dim ond 4 neu 5 yn troi i fyny.  Mae’r grwpiau hyn yn bodoli er mwyn gwella y plwyf ac i ysgogi preswylwyr i ddod a datgan beth hoffent weld yn digwydd yn y pentrefi-a rhoi cefnogaeth i unrhyw weithgareddau a drefnwyd.

Nid yw yn ddigon i eistedd nol a dweud fod dim yw wneud os nad yw y bobl yn ymuno gyda syniadau a chymorth.  Mae na llawer o breswylwyr newydd yn yr ardal nawr a bydde yn braf pe baent yn dangos cefnogaeth i’r gymuned ‘rydynt wedi dewis ymgartrefu, ac ymuno yn y gweithgareddau.

Mae’r Grwp Adfywio yn cyfarfod ar y 3ydd Llun o’r mis fel arfer, ond oherwydd y Pasg fydd y nesaf a’r Llun Ebrill 25ed am 5:30 yn y Pafiliwn.

Mae CGDP yn cyfarfod a’r yr ail nos Fercher o’r mis yn y Pafiliwn am 7:30, felly yr un nesaf fydd Ebrill 13ed.  Mae grwpiau eraill yn cynnwys manylion o’i cyfarfodydd yn eu hadroddiadau yn y rhifyn yma o Clecs.

Yn sicr fydd yno groeso cynnes.