Llawer o ddiolch i’r rhai a fu wrthi mewn unrhyw fodd yn tacluso o amgylch y ‘Panel Gwybodaeth’ sydd yn y culfan islaw y Pafiliwn.

Diolch hefyd i Richard Farmyard am ei rodd haelionus o flodau i’r twb bach.

Fe fydd y llwyni yn cael ei cwtogi ymhellach ar ol iddynt orffen blodeuo, ar glaswellt hir ar yr ochr. Ar hyn o bryd maent yn cynorthwyo goroesiad bywyd gwyllt.

Hoffem hefyd gael y Panel Gwybodaeth wedi ei gywiro, os rhywun yn gwybod am gwmni sydd yn ym wneud hyn nawr?

Hefyd diolch i Leanne a’i phlant am gasglu sbwriel ym Maescader, daeth offer Pigwyr y Plwyf yn ddefnyddiol. Os oes rhywun arall am fynd ati yn ei hardal gofynwch am yr offer.