Tag: Event

Sefydliad y Merched Pencader

Sefydliad y Merched

Yng nghyfarfod mis Hydref, rhoddodd Molly (un o’n haelodau) sgwrs am ardal Alsace-Moselle yng Ngogledd Ddwyrain Ffrainc, lle cafodd ei magu. Fe wnaethon ni ddysgu llawer am Hanes a Daearyddiaeth y rhanbarth a mwynhau edrych ar rai o drysorau teulu Molly, fel llyfr ryseitiau ei mamgu.

YCawsom y cyfarfod blynyddol ym mis Tachwedd. Bydd Rosemary, Madge a Linda yn parhau yn eu rolau fel Llywydd, Trysorydd ac Ysgrifennydd, yn y drefn honno. Maent yn gwneud gwaith rhagorol ac rydym yn gwerthfawrogi eu gwaith caled, parhaus ar ein rhan. Diolch hefyd i Avis am drefnu rhaglen ddiddorol i ni bob blwyddyn. Cyflwynodd Madge ei Hadroddiad Trysorydd. Dylai fod gennym ddigon o arian i dalu am dreuliau y flwyddyn nesaf.

Roedd yr arwerthiant Dewch a Phrynu yn llwyddiannus a gwnaethom godi £ 34.00. Mwynhaodd pawb y lluniaeth. Da iawn Margaret am ennill y Cwis.

Mae Joy, Kylie a Margaret bellach yn aelodau llawn o Sefydliad y Merched, Pencader – newyddion gwych! Rydyn ni i gyd yn edrych ymlaen at ein cinio Nadolig yng Ngwesty’r Falcon, Caerfyrddin.

Bydd ein cyfarfodydd arferol yn ailddechrau ym mis Ionawr.

Am fwy o wybodaeth amdanom ni, ffoniwch Linda ar 01559 389882 neu:

Blog: pencaderwi.wordpress.com

E-bost: pencaderwi@gmail.com

Movin Monkeez

EISTEDDFOD LLANFIHANGEL-AR-ARTH A’R PLWYF

EISTEDDFOD

 LLANFIHANGEL-AR-ARTH A’R PLWYF

 DYDD SADWRN

 Chwefror 29 2020

yn dechrau am 10:30

 Neuadd yr Ysgol

LLANFIHANGEL-AR-ARTH

 RHAGLEN Y DYDD

 Llywyddion

Mr & Mrs Mansel Griffiths,

Anwylfan, Llanfihangel-ar-arth

 Mynediad ar y dydd – plant £1, oedolion £4, Aelodau Côr/Parti £1

 Entrance on the day – children £1, adults £4, Members of a Choir / Party £1

CLICIWCH YMA i weld y rhaglen lawn. (Word.doc)

Eisteddfod Leol

Eisteddfod Llanfihangel-ar-arth a’r Plwyf

I weld yr adroddiad ar gyfer 2018 a chanlyniadau llawn cliciwch ar y dolenni isod.

                   Adroddiad                    Canlyniadau

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén