Tag: Pencader

Pencader Tunnel, Carmarthenshire Jan 2012

Report – Pencader Tunnel, Carmarthenshire Jan 2012 – UK Urban Exploration Forums.

Feddau Hen Gapel

Mae yn fwriad i symud cerrig beddau sydd ym mynwent yr Hen Gapel, Pencader a’u gosod o amgylch y wal.
Mae rhai o’r gerrig yn ansefydlog, ac mae yn rhaid eu gwneud yn saff o ran diogelwch.

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén