Neges Gan y Cyng Linda Evans

Erbyn hyn mae nifer o fusnesau lletygarwch a hamdden wedi agor eu drysau ar ôl misoedd lawer, staff yn dychwelyd i’w gwaith, patrwm dyddiol teuluoedd yn newid a phawb yn ceisio chwilio am ychydig o normalrwydd. Ie chwilio am normal newydd fyddwn i gyd.

Trwy’r cyfnod ansicr nesaf ddylwn i gyd gydnabod y pethau pwysig a’r amser amhrisiadwy gyda theulu a ffrindiau. Mae bod ar wahan wedi cael effaith ar bob un ohonom er nad ydym am gyfaddef hynny o hyd. Er bod technoleg wedi arbed ein byd does dim yn debyg i’r gwmniaeth a’r cynhesrwydd sydd rhyngom fel teulu, ffrindiau a chymdogion.

Fel arfer byddai rhan fwyaf ohonom erbyn hyn wedi trefnu gwyliau blynyddol a phenwythnosau’r calendr yn llawn gan gynnwys yr Eisteddfodau Cenedlaethol, y Sioe Fawr, Carnifal y pentref a Mabolgampau i enwi ond rai. Gwahanol iawn yw’r calendr eleni eto a’r cyfan wedi ei ganslo oherwydd y pandemig.

Do fe wnaeth y pandemig ein cadw ar wahan – gyda’n gilydd fe welwn y golau pendraw’r twnel yn agosau.

Cofiwch fod croeso i chi gysylltu â mi ar unrhyw adeg.

Cymerwch ofal i gyd !

Cofion

Linda

CllrLDaviesEvans@carmarthenshire.gov.uk

07792 199161