Gwyddgrug

Gwyddgrug – 2003

Pentref bach yw Gwyddgrug a leolir ar y A485, y ffordd Rufeinig wreiddiol. Yn agosáu at Wyddgrug o’r de mae rhiw serth i lawr i’r pentref ac mae’r ffordd yn gwneud tro tynn. Yn wreiddiol aeth y stryd Rufeinig yn syth ymlaen ond nawr dim ond llwybr cul yw ef. Yn y canol oesoedd roedd Gwyddgrug yn rhan o diroedd Abaty Talyllychau ac wedyn daeth yn Faenor Gwyddgrug. Tiroedd comin y Maenor oedd ymlith yr olaf i’w cau yn 1872. Yn y 1890au roedd melin wlân yn y pentref. Mae nifer o dai ar hyd y prif ffordd. Mae’r pentref yn cynnwys capel yr Annibynwyr a adeiladwyd yn 1890 ac sy’n dal i gael ei ddefnyddio’n rheolaidd. Amgylchir y pentref gan ffermydd ac amaethyddiaeth yw’r brif gyflogaeth yn yr ardal.