New Inn

New Inn – 2003

Datblygodd New Inn ar gydgyfeiriad dwy ffordd, y ffordd Rufeinig yn arwain o’r De i’r Gogledd (Sarn Helen) a llwybr pwysig (ffordd y porthmyn yn ddiweddar) o’r Gorllewin i’r Dwyrain. Erbyn canol y bedwaredd ganrif ar bymtheg, canolfan fasnachol yr ardal oedd hi gyda thri thafarn yn ogystal â’r Travellers Rest pwysig a oedd yn westy. Bron yn gyferbyn oedd y siop bob peth a gafodd ei phiau a rheoli gan y teulu Rees. O’r fan hon anfonwyd meintiau enfawr o fenyn a pheth caws at ddociau Caerfyrddin i’w hallforio o’r Sir, yn arbennig i Fryste. Gweithiodd cyrhaeddiad y rheilffordd ym Mhencader fel magned i weithgareddau masnachol ac yn ystod ychydig o flynyddoedd dechreuodd masnach ddirywio yn New Inn. Nawr mae’r pentref yn cynnwys adeiladau preswyl ynghyd ag ysgol (nawr ar gau), capel, gwerthwr peiriannau amaethyddol, dau gwmni peirianneg a threfnydd teithiau.

Golygfa o’r awyr o ganol New Inn

Central New Inn