Eisteddfod Llanfihangel-ar-arth a’r Plwyf 2022

 

Canlyniadau / Results

  

Adran Lenyddiaeth / Literature Section

Y Gadair / The Chair

Hanna Roberts, Caerdydd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tlws yr Ifanc / Young People’s Literature Prize

Sioned Bowen, Llanfihangel-ar-arth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cân Ysgafn / Amusing Poem

John Meurig Edwards, Aberhonddu

 

Cerdd Rydd / Free Verse

Hanna Roberts, Caerdydd

 

Englyn

Jo Heyde, Stanmore, Middlesex

 

Limerig / Limerick

John Meurig Edwards, Aberhonddu

 

Erthygl yn addas i Bapur Bro / Article Suitable for a Local Newspaper

Aled Evans, Trisant

 

Stori Fer / Short Story

Sioned Bowen, Llanfihangel-ar-arth

 

Cwpan Coffa Gwilym Walters am y darn gorau o ryddiaith yn Adran yr Oedolion / Gwilym Walters Memorial Cup for the best piece of writing in the Adult Section

 

Sioned Bowen, Llanfihangel-ar-arth

 

  

Dysgwyr / Welsh Learners

Gruffudd Thomas, Caerfyrddin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brawddeg / Sentence

Gaenor Mai Jones

 

Meithrin a Derbyn – Llun a Brawddeg / Nursery and Reception – Picture and Sentence

 1. Hari Davies, Cynwyl Elfed

 

Stori Blwyddyn 1 a 2 / Stori Years 1 & 2

 1. Non Thomas, Talgarreg

 

Blwyddyn 3 & 4 – Stori / Years 3 & 4 – Story

 1. Elliw Grug Davies, Llanybydder

 

Blwyddyn 7 – 9 – Stori / Years 7 – 9 Story

 1. Alwenna Owen, Ysgol Bro Teifi
 2. Fflur McConnell, Aberaeron
 3. Siân Jenkins, Ysgol Bro Teifi

 

Blwyddyn 10 – 13 – Stori / Years 10 – 13 – Story

 1. Celyn James, Ysgol Bro Teifi

 

Enillydd Tarian Gwenllan am y darn gorau o waith yn Adran Lenyddiaeth y Plant / Winner of the Gwenllan Shield for the best piece of writing in the Children’s Section

 

Celyn James, Ysgol Bro Teifi

 

Llawysgrifen / Handwriting

Lan i Flwyddyn 2 / Up to Year 2

 

 1. Efa Medi James Bl2, Ysgol Bro Teifi

 

 1. Alana Wilcox-Brooke Blwyddyn 1, Ysgol y Ddwylan

 

 1. Alys Powell, Blwyddyn 1, Ysgol Llanllwni

 

 

 

 

 

Blwyddyn 3 & 4 / Years 3 & 4

1.Lleucu Horwood, Ysgol Caerfelin

 1. Elliw Jones, Ysgol Llanllwni
 2. Gwenlli Thomas, Ysgol Bro Teifi

 

 

Blwyddyn 5 & 6 / Years 5 & 6

 

 1. Grace Ives, Ysgol Bro Teifi

 

 1. Solomon Gilpin, Ysgol Caerfelin

 

 1. Eliza Keyworth, Ysgol Bro Teifi

 

Blwyddyn 7 – 9 / Years 7 – 9

 

 

 1. Lleucu Mathias, 9R Ysgol Bro Teifi

 

 1. Cerys Davies, 9Y Ysgol Bro Teifi

 

 1. Crystal Ann, Ysgol Bro Teifi

Celf / Art

 

Meithrin a Derbyn / Nursery and Reception

 

 1. Steffan Joyner, Ysgol Caerfelin

 

 1. Soffi Davies, Ysgol Caerfelin

 

 1. Ela Jones, Ysgol Caerfelin

 

Blwyddyn 1 & 2 / Years 1 & 2

 

 1. Tommy Doyle Ysgol Caerfelin

 

 1. Eule Gilpin, Ysgol Caerfelin
 2.  

Mili Davies, Ysgol Caerfelin

 

Blwyddyn 3 & 4 / Years 3 & 4

 

 1. Lili Williams, Ysgol Bro Teifi

 

 1. Ioan Hedd Davies, Ysgol Bro Teifi

 

 1. Sienna Allman, Ysgol Bro Teifi

 

Blwyddyn 5 & 6 / Years 5 & 6

 1. Magw Fflur Thomas, Ysgol Bro Teifi

 

 1. Holly Thomas, Ysgol Caerfelin

 

 

 1. Lexi Venables Ysgol Caerfelin

 

Cwpan Her er cof am Heledd Griffiths / Winner of The Heledd Griffiths Memorial Cup

Magw Fflur Thomas, Llandysul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celf – Agored / Art Open

 

 1. Sharon Williams, Deganwy, Dolgran
 2. Wendy Rhodes, Alltwalis
 3. Sharon Williams, Deganwy, Dolgran