Tag: Eisteddfod

EISTEDDFOD LLANFIHANGEL-AR-ARTH AND DISTRICT

EISTEDDFOD

 LLANFIHANGEL-AR-ARTH A’R PLWYF

 DYDD SADWRN

 Chwefror 29 2020

yn dechrau am 10:30

 Neuadd yr Ysgol

LLANFIHANGEL-AR-ARTH

 RHAGLEN Y DYDD

 Llywyddion

Mr & Mrs Mansel Griffiths,

Anwylfan, Llanfihangel-ar-arth

 Mynediad ar y dydd – plant £1, oedolion £4, Aelodau Côr/Parti £1

 Entrance on the day – children £1, adults £4, Members of a Choir / Party £1

Please CLICK HERE to view the full programme. (Word.doc)

Local Eisteddfod

Llanfihangel-ar-arth and Parish Eisteddfod

To see the report for 2018 and the full results click on the links below.

             Report                 Results

 

 

Eisteddfod Llanfihangel-ar-arth a’r Plwyf

I weld yr adroddiad ar gyfer 2018 a chanlyniadau llawn cliciwch ar y dolenni isod.

                   Adroddiad                    Canlyniadau

 

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén